Regulamin


OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

 

I. ORGANIZATOR SZKOLENIA:

1) Organizatorem szkolenia jest firma Abplanalp Sp. z o.o. mieszcząca się przy ul. Kostrzyńskiej 36 w Warszawie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000208646, NIP: 5210081409, REGON: 011076925.

II. MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA:

1) Szkolenia odbywają się w wyznaczonych lokalizacjach.

2) Terminy oraz dokładne adresy podane są na stronie internetowej: www.edukacja-cnc.pl 

III. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:

1) W celu zgłoszenia swojego udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej: www.edukacja-cnc.pl lub przesłać zgłoszenie na maila: laura.witak@abplanalp.pl 

2) Złożenie zgłoszenia uczestnika w szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją warunków udziału w szkoleniu.

IV. WPISANIE NA LISTĘ UCZESTNIKÓW:

1) W ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia Organizator prześlę Zamawiającemu informację zwrotną potwierdzającą wpisanie na listę szkolenia.

2) Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. Maksymalna ilość osób w grupie wynosi 6. W przypadku większego zainteresowania decyduje kolejność wysłanych zgłoszeń.

V. PŁATNOŚĆ:

1) Cena kursu wynosi 2000 zł brutto.

2) Płatności należy dokonać przelewem na konto firmy Abplanalp, numer rachunku: 33 1140 1977 0000 5992 4700 1001 mBank, w tytule należy wpisać „Szkolenie” imię i nazwisko oraz termin szkolenia.

3) Cena zawiera:

  • 40 godzin szkolenia  
  • Materiały w formie elektronicznej
  • Certyfikat ukończenia kursu
  • Materiały piśmiennicze
  • Materiały promocyjne
  • Catering

4) Koszty dojazdu oraz zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

5) Po zakończonym szkoleniu wystawiona będzie faktura końcowa.

VI. REZYGNACJA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

1) Rezygnacje z udziału w szkoleniu należy zgłosić firmie Abplanalp Sp. z o.o. w terminie do 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kursu.

VII. ZMIANA TERINU SZKOLENIA:

1) Firma Abplanalp Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia.

2) W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia i nie wyrażenia zgody przez Zamawiającego na udział w nowym terminie szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

VIII. CERTYFIKAT:

1) Każdy z Zamawiający otrzymuje Dyplom potwierdzający udział w szkoleniu oraz zdobyte umiejętności.

2) Zamawiający po zdaniu egzaminu certyfikującego otrzymuje Certyfikat Operatora CNC

3) Warunkiem otrzymania certyfikatu jest zdanie egzamin certyfikującego z wynikiem minimum 80%.

 

Chcesz wiedzieć jak przetwarzamy Twoje dane osobowe? Zapoznaj się z Polityką prywatności.