Polityka prywatności


Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych (RODO), informuję, iż:
1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Abplanalp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-979), ul. Kostrzyńska 36 zwana dalej Spółką, Administrator wyznaczył Inspektora
Ochrony Danych Osobowych, do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: ochronadanych@abplanalp.pl, lub korespondencyjnie na adres administratora
z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”
2.Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych); posiadają Państwo prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem Abplanalp sp. z o.o. w Warszawie, lub wysyłając maila na adres:
ochronadanych@abplanalp.pl.

Powrót